Predstavitev delovnih mest

Kompetenčni center Kontesa - Predstavitev delovnih mest

V kompetenčnem centru se ustvarja okolje, kjer se bo združevalo specializirano znanje, omogočen bo pretok znanja in informacij, kar lahko privede do novih oblik (so)delovanja in dviga konkurenčnosti partnerjev ter panoge ter večjo prepoznavnost predvsem med mladimi (dijaki, študenti) tovrstnih poklicev. V tem kontekstu smo identificirali skupne potrebe, ki se navezujejo na razvoj kadrov – panožni profili:

Panožni profili

 • Razvojni inženir (programer, strokovnjak);
 • Projektni vodja;
 • Produktni vodja;
 • Vodstveni delavec;
 • Prodajnik ter
 • Drugi – Podporni sodelavec.

Pri pripravi modela kompetenc smo glede na analizo zahtev delovnih mest vseh partnerjev konzorcija, definirali pričakovana vedenja zaposlenih na določenih delovnih mestih ter njihova potrebna znanja.

Za KoC Kontesa smo kot rezultat analize definirali ključne kompetence:

Skupne kompetence

 • Strokovno in tehnično znanje
 • Usmerjenost v rezultate
 • Produktni vodja
 • Usmerjenost v kakovost
 • Razvijanje odnosov in doseganje zadovoljstva kupcev

Delovno specifične kompetence

 • Ustvarjalnost in inovativnost
 • Voditeljstvo in coaching
 • Razvoj in motiviranje sodelavcev
 • Timsko delo in sodelovanje
 • Komunikacijska odličnost in Pogajalske sposobnosti
 • Strateško in konceptualno razmišljanje
 • Obvladovanje poslovnih in tehnoloških procesov
 • Obvladovanje dejavnikov okolja in vplivov za varno in zdravo delo

Model kompetenc, izveden kot rezultat in orodje za delovanje KC Kontesa tako z določenimi kompetencami za definirane ključne pozicije podpira in omogoča cilj, ki je bil zastavljen z ustanovitvijo KC – deljenje znanj in izkušnj na naslednjih področjih:

 • Razvojno Raziskovalna znanja
 • Naravoslovje in tehnologije – vsebine
 • Poslovno-tehnološka znanja
 • Organizacijsko-procesna znanja

Model kompetenc kot standard je postal učinkovito orodje preko katerega vrednotimo obstoječe stanje kompetenc v podjetjih. To je lahko odlično izhodišče za opredelitev kariernih načrtov posameznika in s tem definiranja potreb po določenih izobraževalnih vsebinah in treningih.

Krog uporabe kompetenčnega modela, kot učinkovitega orodja za vodenje zaposlenih, povečanje učinkovitosti posameznika ter ustvarjanje sinergij med vsemi podjetji konzorcija, se zaključi s sklepno fazo – ovrednotenjem izvedenega načrta kompetenc posameznika in merjenjem njegovega napredka, pridobljenih znanj in širše usposobljenosti v profesionalnem življenju.

Imate vprašanje?

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo tako preko telefona, kot tudi e-pošte.

Zadnje novice
Obvestila o izobraževanjih
Poročila z delavnic
Projekt sofinancirajo
Kompetenčni center Kontesa in Evropski socialni sklad
Kompetenčni center Kontesa in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sidebar
Kompetenčni center Kontesa in Javni sklad Republike Slovenije
Kompetenčni center Kontesa 2.0