Partnerji

Partnerstvo KoC Kontesa II vključuje podjetja, katerih osnovna ali sekundarna gospodarska dejavnost je Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije (M72.190) Kompetenčni center KoC Kontesa II je partnerstvo podjetij, katerih skupni imenovalec je ponujanje nišnih rešitev s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki skupaj kot celota zaobjemajo rešitve za vzpostavitev pametnih omrežij (AVIAT d.o.o. – razvoj in postavitev mobilnih omrežij; Iskraemeco d.d. – upravljanje energije), IT platform (IT klinika d.o.o. – programske rešitve za gostovanje aplikacij kot tudi razvoj aplikacij za povezovanje ponudnikov storitev in njihovih iskalcev) ter produktnih rešitev (Iskra mehanizmi d.o.o. – visoko zahtevnih mehatronske rešitve za avtomobilsko industrijo, medicino in proizvodnjo aparatov; CHIPOLO d.o.o. – vgrajeni pametni sistemi, iskalniki s pomočjo bluetooth tehnologije; Euro plus d.o.o./NiceLabel – razvoj programskih rešitev za učinkovito označevanje in sledenje), ki omogočajo vzpostavitev tehnologij prihodnosti in s tem nastanek pametnih mest.

Z združevanjem v partnerstvo pod okriljem kompetenčnega centra, podjetja prepoznavajo priložnost dostopa do specifičnih kompetenc in strokovnega znanja ter izkušenj, imajo več možnosti za izobraževanje in razvoj zaposlenih ob pomembno zmanjšanih stroških, možnost lažjega in učinkovitejšega usposabljanja za nova delovna mesta, ustvarjanje novih profilov v podjetju ter hitrejše uvajanje novozaposlenih. S tovrstnim mreženjem želimo vzpostaviti dolgoročno partnerstvo, ki bo povezovalo industrijo in nosilce znanja (predvsem partnerje, močne v raziskovanju in razvoju) ter vzpostavilo okolje za uspešno komercializacijo aplikativnih rezultatov, odprtje možnosti na vstop na nove trge, predvsem pa omogočilo prenos znanj, izkušenj in kompetenc iz starejših, mednarodnih podjetij, ki so na trgu že nekaj let (Aviat, Iskraemeco, Iskra Mehanizmi) na mlada, zagonska podjetja ( Chipolo, Nicelabel, It klinika) ter prenost inovativnosti, prodornosti in podjetništva na drugi strani iz mladnih zagonskih podjetjih na že več let uveljavljena podjetja.

AVIAT d.o.o.

Vodilni partner
Podjetje AVIAT d.o.o. je v 100% lasti ameriškega podjetja Aviat Networks, Inc., ki je eden vodilnih neodvisnih ponudnikov mikrovalovnih omrežnih rešitev z več kot petdesetletno tradicijo, ki uspešno naslavlja potrebo komunikacijskih omrežij po vedno večjem prenosu več gigabitnih podatkovnih storitev. V preteklem letu je število naših omrežij na svetu naraslo na 370 (v povprečju postavimo na leto 25 - 35 novih omrežij), nameščene pa so v več kot 135 državah. Poleg tega nas je v letu 2017 IHS Infonetics (neodvisna raziskovalna organizacija na področju IT in telekomunikacij), uvrstila ponovno na prvo mesto med neodvisnimi ponudniki mikrovalovnih rešitev.

IT klinika d.o.o.

Partner
Glavna področja dela podjetja IT klinika d.o.o. obsegajo računalniško programiranje, večinoma zahtevnih, globalno konkurenčnih spletnih aplikacij na področju IT platform z uporabniškimi rešitvami. Pomemben del področja delovanja pa predstavlja tudi svetovanje na temo produktivnosti razvojnih ekip, kjer združuje tehnična, terapevtska in družboslovna znanja za ustvarjanje zdravega delovnega okolja.

Chipolo d.o.o.

Partner
Glavna področja dela v podjetju Chipolo d.o.o. so razvoj in prodaja končnih produktov, ki temeljijo na iskanju stvari s tehnologijo Bluetooth. Podjetje je pričelo svojo zgodbo v letu 2013 z razvojem dizajnerskega obeska ki uporabnikom pomaga iskati oziroma najti pomembne založene ali izgubljene stvari, kot so ključi, denarnica, računalnik ali torbica, z njim pa lahko opremimo tudi otroka ali hišnega ljubljenčka.

Euro Plus d.o.o.

Partner
Mednarodna skupina NiceLabel, katere krovno podjetje in prijavitelj je družba Euro Plus d.o.o., je vodilno globalno razvojno podjetje na področju programskih rešitev za označevanje, ki malim in srednje velikim podjetjem ter korporacijam pomagajo zmanjšati zapletenost označevanja in tveganja za napake, obenem pa jim omogočajo doseganje skladnosti z uredbami ter višje ravni produktivnosti, kakovosti in agilnosti.

Iskra Mehanizmi d.o.o.

Partner
Glavna področja dela podjetja Iskra mehanizmi d.o.o. so razvoj visoko zahtevnih mehatronskih rešitev za avtomobilsko industrijo, medicino in proizvodnjo aparatov. Glavni produkti so medicinski izdelki, gospodinjski aparati, elektromehanski impulzni in časovni števci. S slednjimi je pred več kot pol stoletja podjetje tudi začelo svojo zgodbo, zato danes velja podjetje za kvalitetnega in cenovno konkurenčnega mednarodnega ponudnika tovrstnih produktov. Med najpomembnejše trge se uvrščajo Združene države Amerike, Nemčija, Italija, Turčija in Japonska.

Iskraemeco d.d.

Partner
Glavna področja dela so raziskave na področju merjenja ter razvijanje novih izdelkov za merjenje električne energije, komunikacijo in programske opreme za zagotavljanje celovitih rešitev v merjenju ter industrializacija novo razvitih izdelkov. Med glavne produkte in storitve se uvrščajo števci električne energije, komunikatorji, centralni sistem za zbiranje in nadzor podatkov, definicija in priprava celovitih rešitev pametnega merjenja. Najpomembnejši trgi podjetja so države EU in druge države v Evrope ter Bližnji vzhod.
Imate vprašanje?

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo tako preko telefona, kot tudi e-pošte.

Zadnje novice
Obvestila o izobraževanjih
Poročila z delavnic
Projekt sofinancirajo
Kompetenčni center Kontesa in Evropski socialni sklad
Kompetenčni center Kontesa in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sidebar
Kompetenčni center Kontesa in Javni sklad Republike Slovenije
Kompetenčni center Kontesa 2.0