Kompetenčni center Kontesa ponovno pridobil sredstva za izobraževanja

Kompetenčni center Kontesa (KoC Kontesa) je v letu 2010 prvič pridobil sredstva za razvoj kadrov kot del Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. KoC Kontesa (Kompetenčni center Kompetence za Napredne Informacijske in Telekomunikacijske Sisteme in Aplikacije) je takrat združeval 13 podjetij (Telsima d.o.o. (sedaj AVIAT d.o.o.), Globtel d.o.o., Emsiso d.o.o, Svetovanje in razvoj d.o.o., Perftech d.o.o., Alpineon d.o.o., S&T d.o.o., Abak.net d.o.o., Gorenje Design Studio, RC IRC Celje, Noema d.o.o., Rap-ing d.o.o., EZŽ d.o.o.) iz področja raziskovalne in razvojne dejavnosti na drugih področjih naravoslovja in tehnologije. Skupno smo izvedli 203 izobraževanja, v katera smo vključili 518 zaposlenih, kar je bilo 50% več od prvotno predvidenih. To smo lahko dosegli z izvajanjem skupinskih izobraževanj, kamor smo vključevali večje število zaposlenih (v povprečju 12-15 oseb). Od tega je bilo 187 zaposlenih vključenih v vseživljenjsko učenje. Kar petkratno smo presegli število vključenih žensk v izvajanje projekta (204 vključitve od predvidenih 20). Zasluga zato je šla predvsem intenzivnemu promoviranju vključevanja žensk pri vseh sodelujočih podjetjih. Skupaj je bilo na operaciji porabljenih 512.258,44 EUR, kar je predstavljalo 88.75% predvidenih sredstev (projekt je bil takrat ocenjen na 577.188,00 EUR).

Predavatelj
Med predavanjem

Tokratno partnerstvo je sestavljeno iz podjetij, katerih skupni imenovalec je ponujanje nišnih rešitev s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki skupaj kot celota zaobjemajo rešitve za vzpostavitev pametnih omrežij (AVIAT d.o.o. – razvoj in postavitev mobilnih omrežij; Iskraemeco d.d. – upravljanje energije), IT platform (IT klinika d.o.o. – programske rešitve za gostovanje aplikacij kot tudi razvoj aplikacij za povezovanje ponudnikov storitev in njihovih iskalcev) ter produktnih rešitev (Iskra mehanizmi d.o.o. – visoko zahtevnih mehatronske rešitve za avtomobilsko industrijo, medicino in proizvodnjo aparatov; CHIPOLO d.o.o. – vgrajeni pametni sistemi, iskalniki s pomočjo bluetooth tehnologije; Euro plus d.o.o./NiceLabel – razvoj programskih rešitev za učinkovito označevanje in sledenje), ki omogočajo vzpostavitev tehnologij prihodnosti in s tem nastanek pametnih mest.

Partnerstvo zaposluje skupaj 1670 zaposlenih, v usposabljanja bo vključenih 662 oseb, kar predstavlja 40% vseh zaposlenih. Predvidenih je 719 vključitev, od tega 30,5% notranjih. Njihov namen je omogočiti podjetjem in zaposlenim, da dobijo zaključeno in konkurenčno znanje, ki je potrebno na skupnem razvojnem področju in je nujno za inovativnost ter boljšo konkurenčnost na svetovnih trgih, na katerih delujejo vsi partnerji. Vrednost projekta je 125.875,00 EUR (delež javni sredstev 89.495,00 EUR).

Pretok znanja med kadri znotraj panoge bo imel številne sinergijske učinke, ki se bodo pokazali v uvajanju novih produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo na svetovne trge, o čemer vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani.

Imate vprašanje?

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo tako preko telefona, kot tudi e-pošte.

Projekt sofinancirajo
Kompetenčni center Kontesa in Evropski socialni sklad
Kompetenčni center Kontesa in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sidebar
Kompetenčni center Kontesa in Javni sklad Republike Slovenije
Kompetenčni center Kontesa 2.0