Iskraemeco d.d.: Prvo izobraževanje v okviru kompetenčnega centra za razvoj kadrov

V juliju smo v podjetju Iskraemeco d.d. izvedli prvo izobraževanje v okviru Kompetenčnega centra za razvoj kadrov. S partnerji in podjetjem Aviat d.o.o. smo uspešno izvedli prijavo na razpis in s tem pridobili možnost izrabe nekaj evropskih sredstev za razvoj kadrov. Partnerstvo bo prispevalo k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosoti zaposlenih ter krepilo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, saj bomo v okviru delovanja kompetenečnega centra zviševali usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetju. Pridobivali bomo predvsem kompetence za napredne informacijske ter telekomunikacijske sisteme in aplikacije.

V sklopu izobraževanj Kompetenčnega centra za razvoj kadrov, Kontesa II, je v podjetju potekalo izobraževanje CAT-M1 / NB-IoT. Naši sodelavci so pridobili najnovejša znanja s področja komunikacijskih tehnologij in se seznanili z vplivom novih tehnologij na razvoj naših izdelkov.

Imate vprašanje?

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo tako preko telefona, kot tudi e-pošte.

Projekt sofinancirajo
Kompetenčni center Kontesa in Evropski socialni sklad
Kompetenčni center Kontesa in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sidebar
Kompetenčni center Kontesa in Javni sklad Republike Slovenije
Kompetenčni center Kontesa 2.0