Delavnica: Timsko delo in upravljanje s strahom

V podjetju Aviat d.o.o. so na sončni julijski dan izvedli skupinski coaching, ki je vseboval dve delavnici: Timsko delo in Upravljanje s strahom. V okviru coachinga so zaposleni obdelali dve situaciji in sicer, kako premagovati strah ter kako v timu delovati, ko dobimo izziv pod pritiskom. V Planici so premagovali strah na »zipline« vrvi, kasneje pa so se udeležili kolesarskega izziva v skupinah.

»Zipline« je primer varne situacije, v kateri lahko posameznik zelo dobro obdela proces premagovanja ovir, ki jih ima v glavi in ki povzročajo strah pred potrebnimi odločitvami. V ta namen so udeleženci najprej postavili temelje razumevanja strahu, dogajanja v situaciji, ki jim predstavlja oviro, nato so obdelali postopek premagovanja te situacije. Naslednji korak je bil praktični poskus, vaja premagovanja strahu na vrvi. Udeleženci smo bili razdeljeni v štiri skupine, od katerih so se tri odločile narediti vajo z »zipline«, ena pa ne. Štirje udeleženci 4 . skupine so se naknadno odločili udeležiti vaje »zipline«, kar je za njih uspeh.

Zipline

Nato so obravnavali osnove dobrega timskega sodelovanja pod pritiskom. Izvedli so kolesarski izziv z vajo z jajcem in slamicami, kjer so udeleženci dobili v timih izziv pod časovnim pritiskom. Udeleženci so morali čim prej priti do cilja, pri čemer so med kolesarskim podvigom morali izbrati ustrezno pot za katero so dobili navodila, z izzivom obvarovanja jajca, vse pod časovnim pritiskom. Zadnji korak je bil medsebojna podelitev uvidov in integracija medsebojne izkušnje ter znanja.

Delavnica s slamicami

Teme, ki smo jih obdelali:

 • Kaj je strah
 • Koristnost strahu
 • Zakaj premagovati strah
 • Naši primarni gonilci strahu
 • Klasična reakcija na strah – agresivnost (napad)/pasivnost/beg)
 • Kako izkoristimo varno situacijo » zipline« vlečnice za vajo premagovanja strahu
 • Naši negativni programi povezani s strahom
 • Vloga kondicije telesa pri premagovanju strahu (kako poskrbeti, da bodo ledvice in pljuča lahko opravila svojo funkcijo v situaciji strahu)
 • Koraki premagovanja strahu
 • Dihanje v trebuh kot tehnika sprostitve
 • Dihanje v trebuh kot tehnika sprostitve
 • Naše skupne točke in naše različnosti – kako bolje funkcionirati v timu v časih velikih izzivov
 • Kako izkoristiti povezavo tima v situaciji, kjer vsi člani ne funkc ionirajo optimalno
 • Kako izkoristiti priložnost 2+2 je šest v timu (primer: obvarovanje jajca s slamicami)
 • Strategija tima
 • Proaktivna vloga posameznega člana tima
 • Dvigovanje zavedanja o procesnem dogajanju v timu
 • Katera ravnanja nas delajo močne, katera ravnanja nas šibijo

Delavnico so zaključili ob jezeru Jasna, kjer so med seboj podelili uvide in izkušnje. Skupna ugotovitev je bila, da gredo lahko novim izzivom naproti le s sodelovanjem in brez strahu!

Breathing mindfully
Na avtobusu
Imate vprašanje?

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo tako preko telefona, kot tudi e-pošte.

Projekt sofinancirajo
Kompetenčni center Kontesa in Evropski socialni sklad
Kompetenčni center Kontesa in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sidebar
Kompetenčni center Kontesa in Javni sklad Republike Slovenije
Kompetenčni center Kontesa 2.0